22. aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (107. auditorija) notiks seminārs ”Biobanku attīstība nākamās paaudzes zinātnes vajadzībām un atklājumiem.” 

Globāli biobanku darbība ir svarīgs stūrakmens personalizētas medicīnas attīstībai. Biobankas glabā ne tikai indivīdu bioloģiskos paraugus, bet arī uzkrāj to klīniskos un ar vairākām omiku metodēm (genomika, transkriptomika, metabolomika, utt.) iegūtus datus, lai, izmantojot mākslīgo intelektu, veiktu jaunus medicīnas atklājumus. Šī semināra mērķis ir parādīt šīs tendences Latvijas biobanku tīklā, prezentēt ekspertu pašreizējo situācijas novērtējumu un norādīt uz nepieciešamajiem resursiem un kompetencēm mūsdienu pētniecības vajadzībām. Seminārs nodrošinās zināšanu pārnesi starp institūtiem un organizācijām Latvijas biobanku tīklā, lai palielinātu biobanku resursu ilgtspēju Latvijā un stiprinātu sadarbību ar lielākajiem starptautiskajiem spēlētājiem.

Pasākumā paredzētas prezentācijas no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes vadītaja Prof. Jāņa Kloviņa, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direkota Prof. Mārča Lejas,  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Valta Ābola un citiem ekspertiem.

Pilnu programmu iespējams apskatīt šeit: programma.

Preliminary agenda

Datums, laiks: 22. aprīlis, plkst. 09:00-12:00

 Vieta: 107. auditorija, Jelgavas iela 1 un ZOOM

Dalība: atvērta dalība, aizpildot pieteikuma formu 

Kontaktpersona: Laura Ansone laura.ansone[at]biomed.lu.lv