Integration of knowledge and biobank resources in comprehensive translational approach for personalized prevention and treatment of metabolic disorders

INTEGROMED CONFERENCE, 7-9 SEPTEMBER, RIGA

INTEGROMED CONFERENCE, 7-9 SEPTEMBER, RIGA

Preliminary agendaThe witty slogan of the INTEGROMED conference is: ''Science causes all kinds of reactions!'' and it summarizes the implementation of the INTEGROMED project which aims to increase the excellence of Latvian Biomedical Research and Study Centre (LBMC)...

Latvijas Bioinformātikas forums

Latvijas Bioinformātikas forums

Pimrais Latvijas Bioinformātikas forums notiks jau 7. jūlijā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.  Foruma mērķis ir apzināt Latvijas bioinformātikas un bioinformātiķu vajadzības, tāpēc šajā pasākumā ir paredzētas īsas prezentācijas no zinātniskajiem...